Řidičský průkaz pro skupinu CE

Řidičský průkaz pro skupinu CE

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení těchto vozidel:
1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 21 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B a C
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • Řidičské oprávnění pro skupinu CE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:
  • a) Ministerstva vnitra používaných policií,
  • b) Vězeňské služby České republiky,
  • c) ozbrojených sil České republiky,
  • d) obecní policie,
  • e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
  • f) celních orgánů,
  • g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
 • Řidičské oprávnění pro skupiny CE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:
  • a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
  • b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu