Řidičský průkaz pro skupinu D

Řidičský průkaz pro skupinu D

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení těchto vozidel: motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:
  • a) Ministerstva vnitra používaných policií,
  • b) Vězeňské služby České republiky,
  • c) ozbrojených sil České republiky,
  • d) obecní policie,
  • e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
  • f) celních orgánů,
  • g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
 • Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení:
  • a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
  • b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu
  • 1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
  • 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.