Zemní práce

ZEMNÍ PRÁCE STROJI 608 946 422

shadow
  • výkopové práce - kanalizace, přípojky, jímky,základy
  • budování a opravy propustí včetně opěrných zdí a jejich čištění
  • renovace odvodňovacích rýh, odvodnění ,čištění
  • terénní úpravy
  • demolice bagrem